Osnivač, vlasnik, direktor

Milan Kavarić

milan@kavaricgroup.me

Direktor maloprodaje - finansija

Nikola Bauković

063 232 332

nikola@kavaricgroup.me

Direktor nabavke

Rade Bulajić

063 222 272

rade@kavaricgroup.me

Referent nabavke

Sanja Perović

063 232 302

nabavka@kavaricgroup.me

Referent nabavke

Biljana Nikolić

063 220 540

biljana@kavaricgroup.me

Referent nabavke

Ana Rabrenović

067 632 649

ana@kavaricgroup.me

Računovodstvo i finansije

Ivana Jeknić

063 232 320

finansije@kavaricgroup.me

Marketing

Balša Vujović

067 241 225

marketing@kavaricgroup.me


Robna kuća Zećanka Donja Gorica Podgorica

063 232 300

rkpodgorica@kavaricgroup.me

Robna kuća Radanovići - Kotor

069 220 330

rkkotor@kavaricgroup.me

Robna kuća Anovi bb - Golubovci

063 232 301

Robna kuća Ulcinj

069 302 360

rkulcinj@kavaricgroup.me

Informacije o isporuci robe

063 232 321; 063 232 301

reklamacije@kavaricgroup.me

 

Sektor za reklamacije

Snežana Maraš

063 232 321

reklamacije@kavaricgroup.me

Šef magacina i razvoznog osoblja

Brano Kažić

063 232 332

magacin@kavaricgroup.me