Osnivač, vlasnik, direktor
Milan Kavarić
milan@kavaricgroup.me
Referent nabavke
Sanja Perović
063 232 302
nabavka@kavaricgroup.me
Referent nabavke
Ana Rabrenović
067 637 649
ana@kavaricgroup.me
Računovodstvo i finansije
Ana Đurović
063 232 320
finansije@kavaricgroup.me
Marketing
Anto Lutovac
marketing@kavaricgroup.me

Robna kuća Zećanka Donja Gorica Podgorica
063 232 300
rkpodgorica@kavaricgroup.me
Robna kuća Radanovići - Kotor
069 220 330
rkkotor@kavaricgroup.me
Robna kuća Anovi bb - Golubovci
063 232 301
Robna kuća Ulcinj
069 302 360
rkulcinj@kavaricgroup.me
Informacije o isporuci robe
063 232 321; 063 232 301
reklamacije@kavaricgroup.me 

Sektor za reklamacije
Mirjana Milić
067 183 111
reklamacije@kavaricgroup.me
Šef magacina i razvoznog osoblja
Brano Kažić
063 232 322
magacin@kavaricgroup.me